Laman Web Rasmi Majlis Daerah Beaufort

Alamat : Majlis Daerah Beaufort, Peti Surat 181, 89808 Beaufort, Sabah

Punca Kuasa Majlis Daerah Beaufort

Ordinan dan Undang-undang Kecil yang digunakan dalam usaha agensi melaksanakan fungsi dan peranan adalah seperti berikut :-

Bil. Nama Undang-undang / Ordinan

1. Local Government Ordinance, 1961
2. Public Health Ordinance, 1960
3. Beaufort District Council Instrument 1961 (G.N.S 161/1961)
4. The Building By-Laws 1951 (G.N.S 55/1965)
5. Beaufort District Council (Tamu) By-Laws 1959 (G.N.S 47/1959)
6. Beaufort District Council (Dealing and Scrap) By-Laws 1964 (G.N.L 3/1965)
7. Beaufort District Council (Laundries) By-Laws 1964 (G.N.L 4/1965)
8. Beaufort District Council (Dairies and Dairymen) By-Laws 1964 (G.N.L 6/1965)
9. Beaufort District Council (Offensive Trades) By-Laws 1964 (G.N.L 7/1965)
10. Beaufort District Council (Advertisement) By-Laws 1964 (G.N.L 11/1965)
11. Beaufort District Council (Food and Eating Premises) By-Laws 1964 (G.N.L 12/1965)
12. Beaufort District Council (Hairdressers) By-Laws 1964 (G.N.L 13/1965) dimansuhkan
13. Beaufort District Council (Hawkers) By-Laws 1964 (G.N.L 14/1965)
14. Beaufort District Council (Hotels and Lodging Houses) By-Laws 1964 (G.N.L 15/1965)
15. Beaufort District Council (Markets) By-Laws 1964 (G.N.L 16/1965)
16. Beaufort District Council (Streets and Public Places) By-Laws 1964 (G.N.L 17/1965)
17. Beaufort District Council (Liquors) By-Laws 1967 (G.N.L 12/1967)
18. Beaufort District Council (Registration and Control Of Dogs) By-Laws 1981 (G.N.L 40/1981)
19. Beaufort District Council (Conservancy and Hygiene) By-Laws 1984 (G.N.L 19/1984)
20. Dog Ordinance 1960 (No. 24 Of 1960)
21. Undang-undang Kecil Anti Kutu Sampah Sarap Seragam 2010
22. Undang-undang Kecil ( Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan) Seragam 2014
23. Ordinan Hiburan Awam 1958 Kaedah-kaedah Hiburan Awam 2009
24. Undang-undang Kecil (Mengkompoun Kesalahan) Seragam 2013