Pengumuman

E-WASTE MAJLIS DAERAH BEAUFORT

Jumlah e-Waste yang berjaya dikumpul pada tahun 2021 adalah seberat 5,778.2 Kilogram.

Tarikh: 2022-04-22

NOTIS PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN SEMULA TAMU MINGGUAN BEAUFORT

Tarikh: 2022-11-28

Sudut Tambahan

Majlis Daerah Beaufort