Profail Jabatan

Visi, Misi dan Moto

Visi, Misi dan Moto

“Menjadikan Majlis Daerah Beaufort sebuah pihak berkuasa tempatan yang maju dan mampan sejajar dengan aspirasi negara maju.”

“Memberikan perkhidmatan yang berkualiti, mewujudkan dan mengekalkan persekitaran yang lestari, menyediakan kemudahan awam yang lengkap dan teratur serta pembangunan sosio-ekonomi yang lebih terancang.”

"Berkhidmat Untuk Masyarakat"