Perkhidmatan

Sistem i-Adu

Sistem i-Adu

Sebuah sistem yang dikhaskan untuk digunakan oleh orang awam membuat aduan kepada pihak PBT/Agensi yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi.

Lebih Lanjut