Perkhidmatan

Sistem Kelulusan Pelan Pembangunan (ePP)/ EPP Submission

Sistem Kelulusan Pelan Pembangunan (ePP)/ EPP Submission

- Sistem ePP merupakan inisiatif Kerajaan untuk memperkasa proses kelulusan Pelan Pembangunan di Negeri Sabah.

- ePP adalah sistem elektronik untuk membantu anda memperolehi kebenaran merancang tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan.

Lebih Lanjut